Welkom bij de stamboom van de familie Oosthof

Een stamboom die nimmer (!) af zal zijn, maar waar geprobeerd wordt om een zo reel mogelijk beeld te geven van mijn voorvaderen en onze familie. De informatie die ik heb is niet altijd compleet, soms zelfs twijfelachtig. Bijvoorbeeld in de naamgeving: was het Diewerke of Deuwerke, was het Kornelis of Cornelis? Toch heb ik, op veler verzoek, besloten om de informatie die ik heb op deze site te plaatsen. In de hoop reacties en aanvullingen te ontvangen om zodoende een steeds betrouwbaarder beeld te geven. Dus heeft er iemand info mail gerust.

Vooralsnog datgene wat ik heb n wat ik voor deze site (automatisch) heb kunnen laten generen. Via "Namen" uit het stamboom-menu kun je een persoon kiezen, of anders begin je gewoon bij mij. Het getoonde scherm bevat de persoonkaart van de geselecteerde persoon met daarin de verwijzingen naar ouders, kind(eren) en partner(s). Veel plezier.

De oplettende gebruiker zal merken dat ik alles via Aldfaer genereer. Erg gebruikersvriendelijk en met een beetje inspanning is de output best aan te passen naar eigen wens.

(Laatste stamboom-update: 29 april 2024)

© Marteno Software